Söker du placering? Ring oss på 0763-29 86 61

Om oss

Personal

GallayCare har högt ställda krav på våra medarbetare att leva upp till de kvalitetskrav vår verksamhet bygger på. Att alltid agera professionellt och leva upp till GallayCares värderingar är viktiga kriterier om man ska arbeta för oss. Vi är noga med planering, granskning, dokumentation och uppföljning. Vår verksamhet bygger på att alla som kommer till oss ska känna tillit och trygghet i det boende vi erbjuder.

Majoriteten av personalen som arbetar på GallayCare är socionomer med lång erfarenhet inom behandling. Personalen erbjuds regelbundet utbildning/fortbildning för att hålla sig uppdaterade och utveckla deras kunskap. På det sättet håller vi den höga kvaliten som GallayCare erbjuder.

Vill du jobba hos oss? Vänligen kontakta oss här.

Verksamhetens värdegrund

GallayCare bygger sin verksamhet på en värdegrund som utgår från alla ungdomars lika värde. Oavsett vem man är eller varifrån man kommer så skall man ha samma möjligheter att utvecklas och integreras i samhället. Hos GallayCare ska man känna sig trygg och få stöd i sin vardag utifrån sina egna behov och önskemål. Vi arbetar efter ett lösningsfokuserat och miljöterapeutiskt arbetssätt, det innebär att i vardagen finnas till för ungdomen och se dennes uttryck för behov och stötta i att tillgodose dessa. Ett lågaffektivt bemötande tror vi ger ungdomen en möjlighet att känna sig betydelsefulla.

Barnet/ungdomen får stöd i det som för tillfället behövs, inte utifrån förutbestämda givna ramar eftersom vi utgår från den enskildes upplevda och reella behov. Det finns dock alltid en röd tråd i behandlingsarbetet där grundproblematiken och relationen mellan barn/ungdom och kontaktperson samt i samråd med Socialtjänst, vårdnadshavare/god man bestämmer hur insatserna ska utformas.